Có cần dành nhiều thời gian và công sức luyện giọng cho chuẩn Tây hay không?Tôi thường khuyên học viên của tôi rằng: bạn không nhấn thiết phải dành nhiều ...

Quy tắc Đánh vần listen