Khi nói đến việc học Tiếng Anh hay ngoại ngữ, chúng ta thường nghĩ rằng trẻ em sẽ sớm thạo nhất và phù hợp hơn để học. Nhưng nó không ...

Tiếng Anh dành cho người lớn, người đi làm? Liệu học có hiệu quả?