QUY LUẬT ĐÁNH VẦN: T ĐỌC LÀ D"Mỗi khi đọc một từ hay một câu bạn phải dừng lại để xem mình đọc đã đúng chưa, sai ở đâu, tại ...

Quy tắc Đánh vần phụ âm T