Nhiều người đang đọc từ này là si crít hay si crét mà không hề biết mình đang đọc saiTại sao tôi lại nhấn mạnh câu "tập luyện cho đến khi chuẩn xác ...

Học đánh vần qua từ Secret