QUY LUẬT NÓI CÂUQuy luật ngừng nghỉTại sao tôi lại nhấn mạnh câu "tập luyện cho đến khi chuẩn xác rồi mới chuyển sang từ tiếp theo"?Để tôi kể cho ...

Quy luật nói ngừng nghỉ- Nói Tiếng Anh trôi chảy hơn