Lời cảm ơn!

Từ Enpro-Giáo dục có trách nhiệm

Phương pháp Đánh Vần Tiếng Anh mà thầy Nguyễn Ngọc Nam đã ấp ủ nghiên cứu suốt 11 năm với mong muốn phổ cập Tiếng Anh dễ dàng hơn cho người  Việt Nam!


Phương pháp này đã giúp chúng tôi kết nối được rất nhiều niềm đam mê: người đi làm, sinh viên, phụ huynh và các bạn nhỏ rất nhiều đã tự tin ứng dụng và giới thiệu phương pháp này.


Enpro xin cảm ơn bạn đã góp phần lan toả mạnh mẽ, cùng chia sẻ niềm đam mê Tiếng Anh.

Hãy đánh giá 

nếu thấy xứng đáng nhé!

Sản phẩm trục trặc/ hư hỏng, hãy để ENPRO giúp bạn: