Đăng kí thành công!

Từ Enpro-Giáo dục có trách nhiệm

Phương pháp Đánh Vần Tiếng Anh mà thầy Nguyễn Ngọc Nam đã ấp ủ nghiên cứu suốt 11 năm với mong muốn phổ cập Tiếng Anh cho người  Việt Nam!


Phương pháp này đã giúp chúng tôi kết nối được rất nhiều niềm đam mê học Tiếng Anh không chỉ là người đi làm, sinh viên mà cả những phụ huynh và các bạn nhỏ đều đã tự tin ứng dụng và giới thiệu phương pháp này.


Enpro xin cảm ơn bạn đã góp phần lan toả mạnh mẽ, cùng chia sẻ niềm đam mê Tiếng Anh.