Đơn giản và dễ dàng

Quy tắc đọc

 hàng vạn từ

 không cần từ điển

Đem lại giá trị vững chắc

Xây lộ trình Tiếng Anh hiệu quả

cho mọi người


HỌC ĐÁNH VẦN LÀ HỌC NHƯ THẾ NÀO?

Đánh vần là các quy tắc

 đọc từ có ngữ điệu Tiếng Anh 

gần gũilogic

như Tiếng Việt.

Phương pháp giúp chúng ta hiểu rõ các quy luật để trả lời câu hỏi: [a] trong APPLE và TABLE

đọc khác nhau như thế nào?


Khi nào [a] đọc là /ei/, khi nào [a] đọc thành /æ/

....để từ đó sẽ tự đọc hàng nghìn từ khác không cần xem từ điển

không cần bắt chước.


Nói có ngữ điệu là cách học

Quy tắc để nói mọi câu Tiếng Anh 

có trầm bổng 

không cần nghe âm thanh

không cần hiểu nghĩa.


Chương trình được nghiên cứu trong 10 năm & được thử nghiệm

HÀNG VẠN LẦN cho mỗi quy tắc!

Học viên thường quan tâm:

#1st Rated

Bình dân học vụ tương tác trực tuyến 7-12 tuổi

Chương trình dành riêng cho các bạn nhỏ, khai thác niềm vui học Tiếng Anh tự nhiên.


Khám phá quy tắc đọc từ và nói câu như mốt sở thích khám phá.


Lộ trình đảm bảo các bạn có thể chuẩn hoá Phiên Âm theo IPA quốc tế và nâng cao hơn là khả năng sử dụng các quy tắc để đọc nói câu bất kì...

#2nd Rated

Chương trình Đánh Vần Tiếng Anh Online

Khoá học trọn đời giúp bạn đọc theo công thức, nói hàng ngàn từ theo 1 quy tắc và ghi nhớ công thức để áp dụng mãi mãi về sau.


Cha mẹ có thể cùng con khám phá kiến thức trên mọi thiết bị và khôn giới hạn thời gian học.

#3rd Rated

Sách bí thuật Quy luật trọng âm Tiếng Anh

Sách tổng hợp 165 quy tắc trọng âm của 167.000 từ tiết kiệm hàng ngàn giờ học.

520 trang bản cứng từ tác giả Nguyễn Ngọc Nam