Ở đây có

kiến thức và tài liệu dành cho

người bắt đầu học tiếng Anh

học lâu lâu chưa có kết quả

phụ huynh tự dạy con

quy-tac-listen
Quy tắc Đánh vần listen

Có cần dành nhiều thời gian và công sức luyện giọng cho chuẩn Tây hay không?Tôi thường khuyên học viên của tôi rằng: bạn không ...

Quy tắc Đánh vần listen
quy-tac-wednesday
Quy tắc Đánh vần Wednesday

Nhiều người đang đọc từ này là wen nét đây mà không hề biết mình đang đọc sai.Nhiều học viên, thậm chí là giáo viên ...

Quy tắc Đánh vần Wednesday
Quy tắc Đánh vần phụ âm T

QUY LUẬT ĐÁNH VẦN: T ĐỌC LÀ D"Mỗi khi đọc một từ hay một câu bạn phải dừng lại để xem mình đọc đã đúng ...

Quy tắc Đánh vần phụ âm T

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Đại từ – Tiếng Anh bỏ túi

Đại từ là một yếu tố quan trọng bậc nhất trong Tiếng Anh, tuy nhiên bạn có thể cùng con học đại từ qua ví ...

Đại từ – Tiếng Anh bỏ túi

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Đại từ – Tiếng Anh bỏ túi

Đại từ là một yếu tố quan trọng bậc nhất trong Tiếng Anh, tuy nhiên bạn có thể cùng con học đại từ qua ví ....

Đại từ – Tiếng Anh bỏ túi